Chcesz wynająć wózek widłowy lub podest?
Zapraszamy do nas!

SPRAWDŹ

Usługi BHP

Posiadamy w swoim zespole wykwalifikowanych specjalistów, którym możesz powierzyć nawet kompleksową obsługę BHP swojej firmy.

Koordynacja BHP na budowie

Kadra Specjalistów ds. bhp zatrudniona w Biurze Usług Szkoleniowych MONS wykonuje na etapie realizacji inwestycji obowiązki koordynatorów i specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Projekty budowlane obsługiwane są przez MONS na terenie całego kraju, w oparciu o zawierane umowy o koordynację.

Obsługa BHP i PPOŻ firm

Bardzo wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest powierzenie obsługi BHP firmy specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Właśnie dlatego MONS oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu kompleksowej obsługi BHP.

W zakres tych usług wchodzą:

 • wypełnianie zadań służby bhp w zakładach o różnym profilu działalności,
 • opracowanie wymaganej prawem dokumentacji z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie szkoleń w dziedzinie bhp,
 • prowadzenie postępowań i dokumentacji powypadkowych,
 • opracowywanie instrukcji oraz procedur z zakresu bhp i ochrony p.poż.,
 • analiza stanu bhp,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników,
 • reprezentowanie Zakładu przed zewnętrznymi organami kontrolnymi: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej, a także nadzór i doradztwo w zakresie realizacji wystąpień i nakazów organów kontrolnych,
 • współpraca z akredytowanymi laboratoriami badań środowiska pracy w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy,
 • dobór środków ochrony indywidualnej i opracowywanie tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • przygotowanie Zakładu do wdrożenia systemu wg norm PN-N 18001, OHSAS 18001 poprzez: dokonanie szczegółowej oceny stanu bezpieczeństwa, opracowanie wymaganych procedur systemowych,
 • uczestniczenie w audytach wewnętrznych poprzedzających audyt zewnętrzny jednostki certyfikującej,
 • przygotowanie Zakładu do wprowadzenia systemu wg normy ISO 14001.
 • Stały nadzór ppoż w obiekcie (Inspektor ppoż)
 • Kontrola budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Szkolenia ppoż
 • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Szkolenia BHP

Biuro Usług Szkoleniowych MONS organizuje szkolenia we własnym ośrodku szkoleniowym, jak również w siedzibie Klienta. Wykładowcami są doświadczeni specjaliści prowadzący zajęcia praktyczne i teoretyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

W skład naszej bogatej oferty obejmującej szeroki zakres szkoleń, zarówno dla organizacji jak i osób indywidualnych wchodzą:

 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • szkolenia wstępne w dziedzinie bhp,
 • szkolenia okresowe w dziedzinie bhp dla grup zawodowych: pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, pracownicy na stanowiskach robotniczych.

Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy

Profesjonalne badanie środowiska pracy wymaga odpowiedniego podejścia oraz wiedzy. Nasi specjaliści w sposób szybki i efektywny badają występowanie różnego rodzaju czynników szkodliwych. Działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, mierzą m.in

 • natężenie hałasu
 • natężenie i równomierność oświetlenia elektrycznego
 • poziom wibracji ogólnej i miejscowej
 • stężenie pyłu w środowisku pracy

Nasze laboratorium jest wyposażone w nowoczesną aparaturę, co gwarantuje szybkie i wiarygodne wykonanie pomiarów. Przyjeżdżamy na miejsce, a do podanych cen nie doliczamy kosztów dojazdu. Laboratorium wykonujące pomiary posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

Ceny uzależnione są od ilości punktów pomiarowych i indywidualnych uzgodnień z klientem.

Wykonawstwo zabezpieczeń BHP i prac porządkowych

Wykonawstwo zabezpieczeń BHP na terenie budowy obejmuje zabezpieczenie terenu budowy (wygrodzenia BHP, ogrodzenia, płotki herpetologiczne), rozmieszczanie znaków, utrzymanie porządku oraz drobne prace budowlane (10godz/dzień; 5 - 6 dni tygodniowo; 2 - 10 pracowników)

W ramach naszych usług zapewniamy:

 • drobne narzędzia mechaniczne i elektryczne (elektronarzędzia)
 • samochód transportowy - 5os
 • kontener socjalny
 • kontener na materiały
 • czyszczenie terenu budowy (utrzymywanie dróg serwisowych i technologicznych)
 • traktor
 • zamiatarkę
 • beczkę na wodę
 • pług śnieżny
 • piaskarko-solarkę
 • kosiarkę
 • odśnieżanie i posypywanie solą
 • transport
 • czyszczenie jezdni
 • koszenie traw
 • prace pomocnicze + operator